Keresés ebben a blogban

Betöltés...

2015. szeptember 27., vasárnap

Minden, amit jó tudnia, ha gyakran dühbe jön

 

Előfordult már, hogy mérhetetlen dühöt érzett valaki vagy valami iránt, mégsem tudta megfogalmazni, hogy pontosan mi is váltotta ki önből a heves indulatokat? Pedig ahhoz, hogy jól kezeljük érzelmeinket, fontos tudnunk, mi áll azok hátterében. Érdekes és hasznos tényeket gyűjtöttünk össze a haragról, és azt is eláruljuk, legközelebb mit tegyen – vagy mit ne –, amikor nagyon begurul.

Örököljük az agressziót?

„A temperamentum a személyiség biológiai magva, amely már korai életkortól mindvégig meghatározza az egyén érzelmi reaktivitását, aktivitásszintjét és gondolatvilágát. Gyakori tapasztalat, hogy az impulzív, agresszív dühkitörésre hajlamos szülők hasonló temperamentummal megáldott gyermeket nevelnek, de persze arra is bőven akad példa, amikor teljesen eltérő lelki alkattal rendelkezik a gyermek. Az öröklött lelki alkat esetében a szülő mintha saját gyermekkori önmagára ismerne saját csemetéjében. Az öröklött tulajdonságok az erőszak génjéhez hasonlóan ugyancsak felülírhatóak, alakíthatóak, akkor is, ha nagyobb tudatosságot, és több energiát igényel a változás – mondta a Díványnak E. Tóbiás Sára pszichológus, agressziókezelési tanácsadó.

Az erőszak génje

Han G. Brunner holland genetikus az MAOA, más néven a "harcos gént" vizsgálva fontos felismerést tett: az erőszak génjeként emlegetett gén az indulatok féken tartásáért felelős, ami azt jelenti, hogy ha nem, vagy csak részlegesen fejeződik ki, akkor az egyén hajlamosabbá válik az agresszív, impulzív viselkedésre. A teljesen működésképtelen MAOA gén előfordulása ritka, általában a gén megrövidült változata jelenik meg, ilyenkor működése kevésbé hatékony. A vizsgálatok szerint minden harmadik férfi hordozza az említett sérült változatot. Ha pedig a gyermekkorban átélt fizikai vagy lelki bántalmazás, illetve az MAOA gén megrövidült változata együttesen alakítja az egyén viselkedését, az agresszív megnyilvánulás nagyobb eséllyel válik karakterjellemzővé. „Fontos azonban hozzátenni, hogy az erőszak génjének jelenléte, vagyis a genetikai adottság önmagában nem válik a viselkedés meghatározójává, csupán hajlamosít a jellemző viselkedés megjelenésére” – fűzi hozzá E. Tóbiás Sára.

„A tanuláslélektani megközelítés az agressziót begyakorlás nyomán elsajátított viselkedésnek tartja. Bandura és Walters kutatásai is bizonyítják, hogy az agresszió tanulás útján sajátítható el a legkönnyebben, vagyis akkor nyer megerősítést, ha siker és jutalom követi azt. Így tehát a figyelem felkeltése, az elismerés vagy az előnyszerzés is megerősítheti az erőszakos viselkedést. Ha az illető eléri célját, akkor legközelebb is élni fog ezzel a módszerrel. Ezért fontos, hogy milyen szülői mintát lát a gyermek és milyen szokásokat erősít meg a környezete. A temperamentumos szülőnek meg kellene tanulnia kezelni saját lobbanékony természetét, hogy a változás mintáit képes legyen átadni saját gyermekének” – figyelmeztet a szakértő.

A harag forrásai

A harag egy valós vagy képzelt provokációra adott érzelmi válaszreakció, amelynek intenzitása az enyhe irritációtól az extrém dühig sokféle lehet. „Ha tudni akarjuk, mi váltja ki az emberekből a haragot, és hogy pontosan mi zajlik le bennük abban a pillanatban, amikor mérhetetlen dühöt élnek meg, nyitott kérdéseket kell feltennünk nekik arról, hogy ők valójában mit gondolnak és éreznek – ahelyett, hogy puszta skálákkal és előre meghatározott válaszlehetőségekkel mérnénk fel és skatulyáznánk be érzelmeiket” – írja a Psychology Today oldalon Todd B. Kashdan, a George Mason Egyetem pszichológia professzora és a The Power of Negative Emotion című könyv szerzője.Kashdan és munkatársai 173 felnőtt érzelmi állapotait figyelték meg három héten keresztül és ezalatt összesen 2342-szer jegyeztek le harag epizódokat. A résztvevők minden egyes nap nyíltan beszámoltak a legintenzívebben átélt dühélményükről és leírták annak kiváltó okát, valamint meghatározták a harag intenzitását, a kontrollálás nehézségét, illetve azt, hogy milyen dühkezelő stratégiákat alkalmaztak. A vizsgálat eredményei alapján a szakértők az alábbi következtetéseket vonták le:

Az esetek 63,3%-ában egy másik – akár már nem élő - személy vagy emberek csoportja okolható a bennünk felgyülemlett haragért, de bármilyen társadalmi esemény is elég ürügy lehet, és nem is szükséges a szemtől szembeni interakció a düh kiváltásához.
14,3%-ban valamilyen pszichológiai vagy fizikai vészjelző, azaz belsőleg származó gondolatok, érzések és testi érzetek tehetők felelőssé.
A harmadik helyen az intraperszonális (személyen belül) vágyak állnak 11,2%-os gyakorisággal. Ezek olyan nem szociális vágyak és kötelezettségek, amelyeket az egyén szükségesnek tart elérni vagy befejezni.
Az esetek 7.3%-ának hátterében környezeti tényezők állnak. A környezet ebben az értelemben egy helyet jelent, ahol emberek élnek és annak minden élettelen része, illetve tulajdona. Ebben az esetben nem társadalmi helyzetek hibáztathatók és nem kapcsolódnak közvetlenül a nyomasztó gondolatokhoz.
A diffúz ok (3,9%) azt jelenti, hogy a düh forrása ismeretlen vagy a harag az élet több területére is átterjed.

Az eredmények jól tükrözik, hogy a harag mennyire átszövi a mindennapjainkat és talán nem újdonság, hogy a felindultság leggyakoribb előzménye az ugratás, a panaszkodás vagy mások invazív és ellenszenves viselkedése - amibe beletartozik a nem megfelelő helyen vagy rosszul időzített kedvesség és optimizmus is.

Derítse ki, miért dühös!

Amikor képtelenek vagyunk megállapítani, hogy pontosan mi váltja ki belőlünk a feszültséget, kisebb az esélye annak, hogy kordában tartsuk negatív érzelmeinket és sokkal nehezebb a kitűzött életcéljaink felé haladni. Ezért fontos a felismerés, illetve az, hogy tisztában legyünk az úgynevezett metaérzelmekkel (szervezett és strukturált állapot vagy felismerés, amit saját vagy mások érzelmeinek kapcsán érzünk). Kashdan vizsgálatában a résztvevők akkor élték át a legintenzívebb haragot, annak kontrollálásának nehézségeit, vagy a legtöbb megbánást a stresszkezelő módszerükkel kapcsolatban, amikor nem tudták meghatározni annak előzményeit. „Ha tehát a probléma oka tisztázatlan, akkor nehezebb azzal megbirkózni és így a megoldás is elmarad. Éppen ezért nagyon fontos, hogy fejlesszük a gyerekek és a felnőttek érzelmi szókincsét” – figyelmeztet a szakértő.

Veszekedjen okosan!

A szakértők szerint azonban a harag nem feltétlenül egy rossz és negatív érzelem, hiszen erőt ad és arra motivál, hogy kiálljunk az igazunkért. Egyes kutatások szerint ráadásul a dühöt fel lehet használni a kreativitás és a hatékonyság elősegítésére. (Gerben A. Van Kleef szociálpszichológus és társai felfedezték, hogy sokkal több és egyedibb ötlettel álltak elő egy kreatív gondolkodást igénylő feladat során azok a résztvevők, akikből előzetesen negatív kritikák dühöt váltottak ki.)
Ez persze nem jelenti azt, hogy arra kell törekednie, hogy folyamatosan mérgelődjön. Inkább azt érdemes tudatosítania, hogy a harag kinyilvánításának megvan a megfelelő, társadalmilag elfogadott formája, amellyel ráadásul sikeresebben kezelhető egy-egy konfliktushelyzet.

Döntse el, hogy megéri-e!

Meg kell tanulnunk minden szituációban mérlegelni, azaz felismerni azokat az eseményeket, amelyeken tudunk változtatni, és azokat, amelyekre nincs befolyásunk. Ha például azért dühöng, mert egy nyaraláson elvesztette a kalapját, az nem vezet sehova. Amikor viszont a piacon amiatt fejezi ki nemtetszését az eladónak, mert önnek sokkal magasabb áron kínál egy kalapot, mint az előző vevőnek, akkor természetesen lehet - és érdemes is - kontrollálni a szituációt.

Alkalmazza a "diszkomfort riadót"!

Bizonyára ön is tapasztalta már, hogy a düh energiával tölti el, ugyanakkor megzavarhatja a gondolkodását és megakadályozhatja abban, hogy tisztán és érthetően kommunikáljon. Ezeket a buktatókat úgy tudja elkerülni, ha időben felismeri a vészhelyzet fennállásának lehetőségét. „Tudatni kell a környezetünkkel, hogy kényelmetlenül érezzük magunkat az adott helyzetben, és emiatt nehezünkre érthetően beszélni. Kérjünk előre bocsánatot (nem az érzelmeink vagy a tetteink, hanem) a közvetítendő gondolatok világosságának hiánya miatt” – javasolja Kashdan. „Ennek a figyelmeztető helyzetnek célja megakadályozni, hogy a beszélgetőpartner védekező helyzetbe kerülhessen. Ha ugyanis a másik azt látja, hogy gondolataink és érzelmeink kifejezése nehézséget okoz számunkra, az növeli annak esélyét, hogy empátiával hallgat meg minket” - írja könyvében a pszichológus.

Figyeljen és lassítson!

A beszélgetés alatt arra is érdemes figyelnie, hogy hogyan változnak a saját érzelmei és miként hat a helyzet a beszélgetőpartnerére. Többször tegye fel azt a kérdést magában, hogy a harag kifejezése segít-e vagy csak olaj a tűzre. Ha pedig szeretne hasznot húzni a mérgéből, akkor nem szabad felindultan lerohannia senkit. Amikor felmegy önben a pumpa, vegyen egy nagy levegőt, néhány pillanatig higgadtan, türelmesen várjon, majd tudassa a másikkal, hogy szándékosan próbálja lassítani a helyzetet. Felzaklatott lelkiállapotban a szünetek, a mély lélegzetvételek és a józan gondolkodás többet ér, mint a kiabálás és a káromkodás. A módszer lényege, hogy egy érzelmileg túlfűtött helyzetben nagyobb választási lehetőségünk legyen tisztázni a problémákat.


Hűtse le magát!

Egy-egy dühkitörésnek súlyos következményei is lehetnek, egy képzeletbeli "indulathőmérő" segítségével azonban megelőzhetjük, hogy a veszélyzónába kerüljünk. Vizsgálja meg többször is, hogy haragja nő, csökken, vagy stagnál az adott helyzetben, és a feszültség intenzitásának meghatározásához használjon leíró szavakat, illetve egy tízes skála számjegyeit, ahol az 1-es a higgadt, nyugodt állapotot, a 10-es pedig a robbanásveszélyt jelenti. "A hatos a kritikus határ, ezért idejében lépjünk ki a romboló helyzetből és alkalmazzuk az indulat levezetésére alkalmas technikákat. Ha ismét visszanyertük nyugalmunkat, mindenképpen térjünk vissza a konfliktus megoldására" – javasolja E. Tóbiás Sára.

- A tudatosság megteremtése mellett nagyon fontos a fölösleges energiáktól való megszabadulás intenzív sport segítségével, illetve az idegrendszer megnyugtatása, lecsendesítése. A „harcolj vagy menekülj” állapotra hangolt szervezet rosszul tolerálja a stresszt, az indulatküszöb leesik, a stresszhormonok lassan ürülnek a szervezetből, ingerlékennyé válunk, a legapróbb dolgok miatt is felcsattanunk. Ezért is fontos, hogy elsajátítsunk és rendszeresen alkalmazzunk különböző relaxációs és légzőgyakorlatokat - fűzi hozzá a szakértő.

Sáfár-Williams Violetta cikke a Divany.hu oldalán

2015. május 26., kedd

Amikor a ferde az egyenes - A passzív-agresszív személyiség lélekrajza


„Nem tudtam, hogy mostanra kérted.” „Jaj, csak vicceltem!” „Ennél te okosabb vagy azért….” „Nekem aztán édes mindegy.” „Persze, persze, habár…” Ismerős fordulatok? Akitől ezeket az idegesítő mondatokat halljuk, gyakran úgy ismerjük az illetőt, hogy nem vállalja a felelősséget saját tetteiért, és könnyedén hibáztat másokat, ráadásul mást mond, mint, amit tesz. Látszólag együttműködik velünk, mégis szabotálja a közös munkát. „Rajtam nem múlik… - halljuk tőle, aztán persze mindig valamilyen akadálya akad annak, hogy teljesítse feladatait. 

A passzív-agresszív típusú személyiséggel bizony nehéz az élet, csupa düh és gyötrelem kíséri a vele való kapcsolatunkat. Mindig az a baj vele, hogy mást mond, mint amit tesz, és valahogy képtelenség vele őszintén beszélni. Hogy kivel is állunk szemben pontosan? Egy makacs szabotőrrel, aki ellenséges hozzáállását a legritkább esetben fejezi ki szemtől-szembe. Ferdít, púderez, és mindig ellenérvekkel rukkol elő, valahogy sehogy sem akaródzik neki egy közös cél érdekében munkálkodni, legyen az munkahelyi helyzet vagy párkapcsolati szituáció. Rosszindulatú pletykafészek, stílusa jellemzően szarkasztikus, mindig ugrat másokat és mindenféle módon kritikával illeti azokat az ötleteket, amik nem az ő fejéből pattantak ki. Kényelmetlen elvárásokat támaszt másokkal szemben, sokszor figyelemre sem méltatja környezetét, sőt pimaszul megtagadja saját felelősségét, ha számon kérjük rajta ígéretét. Elfelejt, vagy visszatart fontos információkat, általában másokat hibáztat, ha valami balul sül el, és mindig talál rá módot, hogy kibúvót találjon vállalt feladatai alól. Mi több, előszeretettel tetszeleg az áldozat szerepében, szereti gyengének mutatni magát, csak hogy törődést és figyelmet kolduljon magának. Valójában pedig bizalmatlan, és bizonytalan saját alkalmassága és kezdeményezőképessége tekintetében, nehezen kezelhető ambivalens személyiség, amelynek a gyermekkorba nyúlnak vissza a gyökerei.

Ha mindez ismerős teher az Ön számára, lássuk, mi a teendő, ha passzív-agresszív stratégával akad dolga. Íme, néhány kulcs, ami abban nyújt segítséget, hogy elszánja magát és felvegye a kesztyűt vele szemben.

Vegye észre mivel áll szemben, minél hamarabb, annál jobb!

Könnyen figyelmen kívül hagyjuk a passzív agresszív viselkedés figyelmeztető jeleit, amikor friss ismeretséggel állunk szemben, legyen szó akár randiról, vagy más találkozásról. Hajlamosak vagyunk felmenteni a bűnöst, és abban reménykedünk, hogy a kellemetlen baleset csak egyszer fordult elő és nem fog rá sor kerülni többé. 

Egyes passzív-agresszív típusok inkább otthon vagy inkább a munka területén élik meg ezeket a konfliktusokat. Valaki mindenkivel szemben ezzel a viselkedés mintával lép fel, van, aki csak az ellenkező neműekkel viselkedik így, vagy azokkal, akik versengésre ösztönzik, például tekintély személyek esetében.

Gondolja végig! Megismétlődik a kellemetlen szituáció?  Kényelmetlenül feszeng az illető társaságában? Rögtön a kezdetektől alakítsa ki azokat a határokat, amik az Ön számára is megfelelőek és ne tartson attól, hogy visszautasításával megbántja a másikat!

Értse meg a passzív-agresszív stratéga motivációit!

Nem az ön feladata, hogy megváltoztassa a passzív-agresszív felet, sem az, hogy tanácsadó szerepben tűnjön fel, vagy akár a terapeuta szerepében érezze magát. Ám ha lehetséges, tudjon meg minél többet a partneréről, hogy megértse viselkedésének motívumait. A passzív-agresszív stratégia többek között akkor kerül előtérbe, amikor az illető erőtlennek érzi magát és nincs szava ott, ahol fontos számára, hogy megfeleljen a vele szemben támasztott elvárásoknak. A félelem, hogy valaki legyőzheti és megsemmisítheti, és újabb kudarcot kell elszenvednie, amiben önértékelése ismét csorbát szenved, túlélési ösztönként kelti életre a passzív-agresszív viselkedést. Ez a tudattalan stratégia az egyetlen eszköz, ami segít megbirkózni azzal a szorongással, hogy újra áldozattá váljon. 

Kerülje el, hogy kiváltó okot adjon a passzív-agresszív partner viselkedésére!

A passzív-agresszív típusok párkapcsolataikban tudattalanul olyan partner választanak maguknak, akivel újraélhetik azokat a hatalmi harcokat, amelyek a múltjukban meghatározóak voltak a családjukban. Ha felfigyel arra, hogy konfliktuspartnere a múlt veszteségei felett kíván győzelmet aratni a jelenben, változtasson a korábbi kommunikáció módján és tudatosítsa milyen viselkedés és kommunikációs formák ingerlik a passzív-agresszív reakciókat. Lehetséges, hogy nem szándékosan a másik passzív-agresszív viselkedését erősíti, illetve ingerli? Gondolja végig, milyen szerepet tölt be az adott kapcsolatban! A passzív-agresszív partner valójában bizonytalan magában. Ha így tekint rá, talán könnyebben fordul felé empátiával és az általa keltett frusztrációt is könnyebben tudja kezelni.

Ön a passzív szenvedő fél, aki párja megmentője és az egyetlen, aki igazán megérti őt? Jobb ha tudja, hogy valósággal elkényezteti a másik passzív-agresszív hajlamait, ha nem fejezi ki saját igényeit, és nem teremt határokat a kapcsolatban. Ha teret enged annak, hogy a passzív-agresszív magatartás elérje célját, konfliktuspartnere a romboló magatartással megszerzi, amire szüksége van. Ne engedje! Miért változna meg, ha ön mindig mentséget talál számára? Ha így tesz, a szülő-gyermek szerepeket teremti újra a párkapcsolatában is.

Válassza az aranyközéputat!

Figyeljen fel arra is, ha ítélkező, vagy bíráló szerepbe csúszik. Ha rendszeresen partnere orra alá dörgöli, hogy változzon, és becsmérlően a fejéhez vágja, amiért nem vállal felelősséget tetteiért, önkéntelenül újrateremti partnere számár azt a múltbéli közeget, amely magas elvárásokkal és domináns véleményekkel vette körül korábban is, amiben megerősödött a passzív-agresszív viselkedése. 

Könnyedebb helyzetekben például a kedves és nem bántó humor a legélesebben tud rávilágítani az igazságra, lefegyverzi a kellemetlen viselkedést, és segít higgadtnak és tudatosnak maradni a helyzetben, ugyanakkor elfogadást üzen a másiknak.

A passzív-agresszív típusok nem hisznek abban, hogy hangadók lehetnek és odafigyelnek rájuk. Kérdezzen vissza arra, partnere hogyan kezelné a problémát és milyen megoldást látna megfelelőnek hasonló helyzetben? Ha csak panaszt és kritikát kap cserébe, ne ellenkezzen és ne is értsen egyet az elhangzottakkal. Fejezze ki, hogy észben tartja, amit hallott, és törekedjen arra, hogy kooperációt alakítson ki a másikkal, és ne akarjon felülkerekedni felette, ugyanakkor teremtse meg a szükséges határokat! Helyezzen kilátásba egy-két következményt, amivel számolnia kell a másiknak, ha nem működik együtt, és adjon pozitív visszajelzést, amikor csak lehetséges. A magabiztos fellépés, a határok kialakítása és az elfogadás konstruktív lehetőséget kínál az együttműködésre. Teremtsen rosszul működő kapcsolataiban új alapokat! Sosem késő elkezdeni, minél hamarabb, annál jobb!

ETS.


További Konfliktus klinika cikkek a témában:A harag alvó vulkánja - Interjú a várpalotai kettős gyilkosságról
Dühös vagyok, mit tegyek?
Az agressziókezelés művészete - Dühös emberek a láthatáron
Agresszió az ádáz bestia. Jó vagy rossz?
Terápiás székben az indulat
Az erőszak génje - Tehetünk valamit az öröklött hajlamokkal szemben?


Kérdés az Olvasóhoz:Ön hogyan kezeli a passzív-agresszív játszmákat?Egyéni és párkapcsolati tanácsadás
Lélekportál

2015. április 6., hétfő

Indulatos gyerekekről szülőknek II. - Verekedés helyett


Az óvodáskorú gyermekek esetében a dühös érzések kezelését alaposan megnehezíti, hogy ez a korosztály még csekély szókinccsel rendelkezik, és nehezen tudja kifejezni érzéseit és szükségleteit az egyéb megszokott módokon kívül. A dühroham akkor tör ki, ha a kicsi nekifeszül a világnak, de a világ meg se moccan, és erre ő tombolni kezd. A dolgot sok minden kiválthatja, de a háttérben legtöbbször valamilyen frusztráció húzódik meg. Például kiderül számára, hogy valamit nem tud megcsinálni, amit akart, mert még nem elég ügyes vagy erős, vagy egyszerűen kifogy a béketűrésből, mert nem kap meg valamit. Az érzelemkifejezés gyakori módja a verekedés és a harapás, ami természetesen nem elfogadható.

Mit szabad és mit nem!


Ha azon kapjuk, hogy megütött valakit vagy bennünket, erélyes, nyugodt hangon mondjuk neki: „Nem! Ütni nem szabad!” Vonjuk ki a helyzetből és magyarázzuk el neki egyszerűen és érthetően, miért nem megengedhető ez a viselkedés. Törekedjünk arra, hogy ne felülkerekedni akarjunk gyermekünkön, mert ezzel csak ellenségesebbé tesszük őt. Kulcsfontosságú, hogy ne engedjük, hogy kihozzon bennünket a sodrunkból, maradjunk nyugodtak! Fogadjuk el érzéseit, és hozzuk tudomására, hogy látjuk, hogy kellemetlenül érzi magát. „Látom, hogy valami feldühített, de ütni nem szabad! Fájdalmat okozol a másiknak! Emlékszel, mit kell tenned, ha dühös vagy?” Hagyjuk, hogy el tudjon csendesedni, ha pedig készen áll rá, beszéljük meg vele, mi történt, és mit tegyen legközelebb!

Derítsük ki a verekedés valódi okát!

Ha a játszótárs elveszi a kedvenc játékát vagy anyu nem ad egy falat csokit, elég, hogy az elégedetlenségből verekedés kerekedjen, mert egyszerűbb így hangot adni a rossz érzéseknek, semmint kifejezni, mi is történik valójában. Ha gyermek úgy érzi, hogy elveszíti az irányítást a dolgai felett, valószínűleg agresszívan fog reagálni. Ilyen helyzet pl. a testvér születése vagy akár a költözés. Ha rendszeresen ugyanazt a társát üti meg, talán a másik valamiért frusztrációt vált ki belőle. Érdemes megfigyelni a helyzeteket, felderíteni a valódi okokat. Ha az óvodában történik, kérjük az óvónő segítségét!

Problémamegoldás játékkal

Tartsuk szem előtt, hogy azt kívánjuk megtanítani gyerekünknek, hogy a fizikai agresszió semmilyen formában nem megengedhető. Amikor azt mondjuk: NEM, fontos, hogy alternatívát is kínáljunk, hogy az ütés helyett, hogyan fejezze ki érzéseit gyermekünk. Ebben sokat segít a szerepjáték, amelyet gyermekünkkel nyugodt pillanatokban játszhatunk. Játszunk el azokat a helyzeteket, amelyekben gyakran előfordul, hogy gyermekünk agresszívvá válik! Legyen a játékban egy tanácsadó figura, aki elmondja, mi a helyes megoldás, amikor hasonló dolog történik. A dühös érzéseket megszemélyesítő figurát is választhatunk, amelyik kimondja, mit érez! A szereplőket megszemélyesítő figurákat válasszuk ki együtt! Adjunk neki neveket! Éles helyzetben is segítségül hívhatjuk ezeket a szereplőket, akik segítenek felidézni, mi a helyes megoldás, amikor csak szükséges!

Dühös érzések szavakba öntve


Tanítsuk meg gyermekünknek, hogyan fejezze ki dühös érzéseit! A düh természetes és elfogadható, ugyanakkor azt keressük, hogy milyen formában szabad és milyen formában nem szabad kifejezésre juttatni, ami történik bennünk! Gyermekünk számára megengedett, ha azt mondja: „Ez feldühít.” vagy „Ez rosszul esik!”, illetve „Bántasz engem!” Tanítsuk meg gyermekeinknek, milyen érzelmeket élünk át különböző helyzetekben, és milyen arckifejezések tükrözik, amit átélünk! Készítsünk közösen érzelmeket kifejező arcocskákat és ha beszélgetni kezdünk gyermekünkkel, kérjük, hogy mutassa meg, melyik állapot írja le leginkább, ami történik vele. A célunk mindig az, hogy segítsünk gyermekünknek egészséges, megengedhető formában kifejezni érzéseit!

ETS.

Ajánlott irodalom: http://preschoolers.about.com/od/behaviordiscipline/a/How-To-Stop-Your-Preschooler-From-Hitting.htm

További Konfliktus klinika cikkek a témában:


A harag alvó vulkánja - Interjú a várpalotai kettős gyilkosságról
Dühös vagyok, mit tegyek?
Az agressziókezelés művészete - Dühös emberek a láthatáron
Agresszió az ádáz bestia. Jó vagy rossz?
Terápiás székben az indulat
Az erőszak génje - Tehetünk valamit az öröklött hajlamokkal szemben?


Kérdés az Olvasóhoz:Ön hogyan kezeli gyermeke dühkitöréseit?Egyéni és párkapcsolati tanácsadás
Lélekportál

2015. március 25., szerda

Indulatkezelés coaching pároknak - Tanulja meg a vitatkozás művészetét!


Amikor a kommunikáció ellehetetlenül a párkapcsolatunkban, és tehetetlenül hurcoljuk feloldatlanul maradt sérelmeinket, amikor már belefáradtunk abba, hogy számtalanszor kimondtuk és megfogalmaztuk, hol látjuk a problémát, és milyen változást szeretnénk, mégsem történik semmi érdemleges, elkövetkezik a végpont a kapcsolat történetében. Merre és hogyan tovább? A veszekedések tönkreteszik a hétköznapokat és a hétvégéket, a eltávolodunk egymástól testileg, lelkileg egyaránt, előbb vagy utóbb szakítással vagy a harmadik felbukkanásával kell számolnunk. Sokszor csak akkor döbbenünk rá, mit rontottunk el, amikor már túl késő. 

Konfliktus akkor keletkezik, amikor a felek szükségletei nem találkoznak egymással. Fontos szem előtt tartanunk, hogyan férhetnek meg egymás mellett a különbözőségek úgy, hogy közben mi is jól érezzük magunkat. Hogyan alakulhat ki az elfogadás és a figyelem, amikor a felgyűlt sérelmek ezt ellehetetlenítik? Nézzük meg, hol érdemes elkezdeni, illetve miben maradjunk kitartóak!

Vegyünk sorra néhány tanácsot, ami segít Önnek abban, hogy képes legyen feloldani a nem kívánt feszültségeket és elkerülni a fölösleges vitát:

Kérjen időt! – A nézeteltéréseket akkor lehetséges megbeszélni, ha a higgadtan, tiszta fejjel térünk vissza a vitás pontokra. Ne várja meg, amíg a vita fölösleges végletekig fokozódik. Zaklatott állapotban senki sem képes tisztán látni és átértékelni az álláspontját. Kilépni a helyzetből ne a menekülést jelentse, hanem a felkészülést a konfliktus konstruktív kezelésére.

Nézzen magába! – Tegye fel magának a kérdést, hogy mi a vita valódi oka? Mi okozza a feszültséget? Félreértette a párját? Rossz hangulatban volt, és valami egészen más miatt volt ingerült? Valóban olyan fontos ragaszkodni az igazához? Ha igen, milyen szükségletét kívánja megfogalmazni párja számára? Legyen elfogadó és türelmes párjával szemben, csak ebben az esetben tudja megnyitni őt annak, amit vár tőle. Írja le gondolatait, érzéseit, hogy letisztuljon önben, mivel van dolga valójában!

Adjon érthető magyarázatot és kerülje a vádaskodást! – Ne várja a másiktól, hogy kitalálja, mi zajlik Önben, és hogy szavak nélkül értse, mit vár tőle. A legkisebb változást is értékelje és adjon pozitív megerősítéseket, amikor csak teheti.

Összpontosítson az itt és most-ra! – A múlton túllépni döntés kérdése. Fontos tudnia, hogy a múlt sérelmei meggátolják, hogy a jelenben építkezni tudjon, és új irányok felé indulhasson.

A közös célok, és a jó hangulat legyen a cél, ne az, hogy érvényt szerezzen igazának! – A nyertes játszmák diadal érzetet kínálnak, de ezek a pillanatok hamar tovatűnnek és a rossz kapcsolati hangulat hosszú távon elégedetlenné teszi mindkettőjüket. A konszenzus hosszú távon egyértelműen Önnek dolgozik!

Fogadja el, hogy nem kell mindenkinek egyetértenie Önnel! – Nem várhatja senkitől, hogy az Ön szemével lássa a világot, ahogy azt sem kell elfogadnia, hogy a másik minden szükségletét Önnek kelljen kielégítenie. Akkor tudunk megegyezésre jutni, ha kölcsönösen érezzük a másik tiszteletét és elfogadását eltérő igényeink, lelki alkatunk, képességeink tekintetében. 

A másképpen kialakított párbeszéd, a kommunikáció finomítása egyéni és párkapcsolati coaching keretében akkor nyújthat segítséget, ha a rossz kapcsolati hangulat, a sérelmek, és dühös érzések túlságosan nagy nyomást gyakorolnak a párra, megakad a kezdeményezés a felek részéről, vagy ha az önálló próbálkozások mégsem hozzák meg a kívánt eredményt. A párkapcsolati coaching tapasztalataim szerint már néhány alkalom után nagy megkönnyebbülést hoz és friss energiákkal tölti fel a kapcsolatot. Az önálló megújulás ezt követően könnyebben tud folytatódni.

A nyolc üléses párkapcsolati coaching célja:

1. Hatékony kommunikációs és indulatkezelési technikák elsajátítása
2. A problémák, szükségletek megfogalmazása, felvállalása
3. A változás irányának és a konkrét, gyakorlati megvalósíthatóság formáinak kidolgozása
4. A különbözőségek, mint erőforrások felismerése a kapcsolatban, célok összehangolása
5. Otthoni házi feladatok elvégzése, feldolgozása az üléseken

ETS.


További Konfliktus klinika cikkek a témában:

A passzív-agresszív személyiség lélekrajza

Kérdés az Olvasóhoz:


Ön hogyan kezeli az otthoni veszekedéseket?


Egyéni és párkapcsolati tanácsadás


2015. február 19., csütörtök

Indulatkezelés és méregtelenítés - A Joalis terápia lehetőségei a dühkezelési problémák orvoslására


Az emberi test természetes védekező mechanizmusokkal igyekszik megszabadulni a nem megfelelő életmódnak köszönhetően felhalmozódott méreganyagoktól, amelyek érzelmi megterhelés hatására még fokozottabban veszik igénybe a szervezetet. Fáradékonyság, lehangoltság, dühös kirohanások... A stressz által terhelt, depresszióra és ingerlékenységre hajlamos pszichés alkatúak számára jól ismert ez a tünetegyüttes. Bizonyos esetekben az agresszív dühkitörésektől, illetve a negatív automatikus gondolatrohamoktól szenvedő egyének esetében célszerű nem csupán a kognitív viselkedésterápiás módszerekre (imagináció, relaxációs- és légzőgyakorlatok, a gondolatok feletti uralom megszerzésének célzott technikái) fektetni a hangsúlyt a kezelés során. A terápiás gyakorlatban egyre többször kerül előtérbe legfőbb méregtelenítő szervünk a máj, az emésztőrendszer és a bélrendszer egészségét támogató kiegészítő alternatív gyógymódok fontossága.

Az alternatív gyógymódok új generációs irányzatai között kiemelt figyelmet érdemel Dr. Josef Jonáš munkássága. A természetgyógyászat modern irányzatának, a JOALIS terápiás módszer cseh származású megalkotója és képviselője pszichiáterként kezdte pályafutását. Napjainkban az Egésztestes Orvoslás Intézetének vezető főorvosa Prágában.  A „Gyakorlati méregtelenítés” című tankönyv szerzője és a JOALIS információs cseppek megalkotója, mely sok év kutatómunkájának az eredménye. A világon egyedülálló - a „szervezet irányított és ellenőrzött méregtelenítése” néven ismert - JOALIS módszer kidolgozója, mely a kínai gyógyászat öt elem tanára épül. Lényege, hogy nem a tüneteket kezeli, hanem a kiváltó okot keresi, a problémák gyökerét tárja fel az egészség helyreállításának érdekében. A kínai öt elem tanban szereplő szervcsoportok közötti kölcsönhatásokat egyedülálló módon az idegrendszerrel kiegészítve tárgyalja.

A szervekben felszaporodott élő és élettelen toxinok, fertőzési gócok pontos meghatározása a biorezonancia elvén működő Voll-féle Salvia készülékkel történik. Segítségével egyszerűen és gyorsan feltérképezhető a szervezet toxinterheltsége. Az állapotfelmérés során a főbb szervek és terhelői kerülnek bemérésre, ezután a JOALIS cseppekre épülő személyre szabott terápia veszi kezdetét, mindig négy-öt üveg, ill. információs készítmény kiválasztásával, melyek két hónapra elegendőek. Ezt követően a kontrollmérések eredményei alapján, ha szükséges, folytatható a kezelés.

Hol lakik az agresszió?

A természetgyógyászat sok évszázados történetében a máj tisztítása mindig az elsődleges fontosságú kérdések között szerepelt. A kínai medicina öt elem tana a májat (Fa elem) a legfontosabb szervek egyikének tartja, melynek fő feladata egyrészt a vér tárolása, másrészt az energia szabad zökkenőmentes áramlásának biztosítása az elmében és a testben. Amikor a test nyugalomban van, a máj vért raktároz és szabályozza, hogy mennyi vér vegyen részt a keringésben. Ha valamilyen oknál fogva nem képes a vért elraktározni és szükség esetén kibocsátani, az a szervezet energiájának pangását idézi elő. Ha az energiaáramlás akadozik különböző betegségtünetek ütik fel a fejüket és megnövekszik a szervezetben a testi és mentális feszültség.

A kínai gyógyítók szerint minden elem, illetve fő szerv érzelmi karakterisztikával is rendelkezik. A Fa elem (máj-epehólyag) érzelmi képe az agresszió. A kínai medicina értelmezésében a máj testesíti meg a Fa Yin energiáját, hatása fizikai és szellemi értelemben egyaránt az életünk megtervezésében, átlátásában van, megtestesíti a képzelőerőt, az alkotóerőt, amely működteti növekedésünket. Ő a feltaláló, a felfedező, belőle ered a meglátás, a tervezés.

Az Epehólyag a Fa-elemen belül a Yang energiát testesíti meg, hatása a rátermettségben, dönteni tudásban mutatkozik meg. A dönteni tudás nem csak a meglévő ismereteink felhasználását, hanem összetettebb esetekben megérzéseinket, intuitív képességeinket is igényli. Indulataink nagy része, a düh, harag, ingerlékenység, mint érzés ehhez az elemhez kapcsolódik. Amikor növekedésünk valamilyen akadályba ütközik, amikor életterünk nem megfelelő, frusztrálva érezzük magunkat és ez támadási hajlamba is torkolhat. 

A máj a legfőbb méregtelenítő szervünk. Összeszedi a testben keletkezett, vagy oda kívülről bekerült méreganyagokat és egyéb testidegen vegyületeket (nehézfémek, radioaktív elemek, növényvédő szerek, gyógyszermaradványok, stb.) és kevésbé mérgező vegyületekké bontja le, hogy zavarmentesen kiürülhessenek a szervezetből. Ha a méreganyagok szintje túlzottan megemelkedik, a májban különféle „üzemzavarok” keletkeznek, melynek következtében betegségtünetek sokasága jelentkezhet.  Az ingerlékenység, az ismétlődő dühkitörések az epehólyag túlműködésével járnak együtt. A magának utat találni nem tudó elfojtott düh epepanaszokat eredményez, vagy halántéki, esetleg fejtetőtáji migrénben nyilvánulhat meg. Számos esetben epekövességhez vezet, de akár gyomorégést, reflux betegséget is okozhat és mozgásszervi zavarokat is előidézhet.

A máj gyakori terhelői:

Eptein Barr vírus, herpesz vírus, Papiloma, májmétely, Bacteroides fragilis baktérium, gombák, vegyi anyagok, nehézfémek, radioaktív elemek, növényvédő szerek, fertőzési gócok, oltóanyagok, drogok, cukor.

A máj és az epehólyag terheltségének tünetei:


Érzelmi

Harag, ingerlékenység, agresszivitás, gyűlölködés, visszafojtott érzelmek, depresszió és rezignáció, tervezés, szervezés képtelensége, túlzott elvárások, türelmetlenség, frusztráció, merev magatartás, negatív szemléletmód, jobb és bal agyféltek közötti diszharmónia, féltékenység, irigység, önutálat, idegi feszültség, pszichikai problémák, ordítozás.

Fizikai

Émelygés, émelygéssel kísért fejfájás, migrén, idegrendszeri problémák, hányás, PMS, (pre-mentstruációs szindróma) a mellek túlérzékenysége, szabálytalan fájdalmas menstruáció, hasi ernyedtség, püffedés, bélgáz szorulás, székrekedés, emésztési elégtelenség, homályos gyenge látás, foltok lebegése a szem előtt. A nyak, a vállak, az izmok, az inak vagy akár az egész test merevsége, kötőszöveti károsodás, köszvény, a hát középső részének fájdalma, gerinc, vagy reumatikus megbetegedések (polyarthitis), érrendszeri problémák, allergiák, autoimmun folyamatok. Irtózás a széltől, tavaszi fáradság.

Agresszív, hiperaktivitással küzdő gyermekek, cukor, emésztőrendszeri, valamint irritábilis bél szindrómában szenvedők dühkezelési problémáinak kezelésében is kiváló kiegészítő gyógymódként válik be a JOALIS terápia. Próbálja ki Ön is!

A máj és a hozzá tartozó periférikus szervek méregtelenítése JOALIS információs cseppekkel.

Joalis készítmény csomag az agresszió kezelésére:

LIV DREN
A májban található mikroba gócok eltávolítására szolgáló készítmény. Javítja a máj, az epe és az epevezetékek működését. Kedvezően befolyásolja a pszichikát,  egyben az idegrendszert is.

MEZEG
A glia sejtekben, vagyis az idegrendszeri szövetekben található mikroba gócok és további toxinok eltávolítására szolgáló készítmény. Javítja a gliák működését, és kedvezően befolyásolja a neuron funkciókat.

EGRESON
A talamuszban található mikroba gócok eltávolítására, az agresszió kezelésére ható készítmény

STRESON
A stressz, főként a mentális területen előforduló következményeinek felszámolására szolgáló készítmény. Az érzelmi stressz következményeinek eltávolításával kedvező változások következhetnek be mind a pszichikai, mind szomatikus területen egyaránt.


Az üvegek 50 ml-esek és két havi adagot tartalmaznak.
A készítmény csomag állapotfelmérés nélkül is megrendelhetőek.

Bejelentkezés állapotfelmérésre,
információs méregtelenítésre 
hétköznap 10 és 12 óra között

Tóbiás Irén


tel.: 06-30-474-0408

Kérdés az Olvasóhoz:


Ön próbálta már a Joalis információs cseppeket?


2015. február 6., péntek

Online vagy személyes indulatkezelés coaching - Melyiket válasszam?


Számos friss kutatás megerősíti, hogy a videókapcsolattal vezetett online terápiák hatékonysága a páciensek visszajelzései alapján számos esetben azonos értékűnek minősül az élőben lefolytatott terápiás ülések eredményeivel. A statisztikák és általános kutatások visszaigazolják, hogy számos mentális eredetű probléma sikeresen rendeződött pusztán a videó alapú technikák segítségével, személyes terápiás kapcsolat kialakítása nélkül. Habár a személyes kapcsolatot nem pótolja semmi, a technika vívmányai lehetővé teszik, a gyakorlat pedig visszaigazolja, hogy a gyógyulás, és bizonyos pszichés problémák rendezése online videókapcsolat segítségével is lehetséges.

A videókapcsolat ugyanakkor elengedhetetlen, hiszen csak így lehetséges az élő kapcsolat kialakítása, és ennek segítségével válnak megfigyelhetővé a nonverbális jelzések, és a testbeszéd, illetve így lehet szemkontaktust létesíteni a pácienssel. A Skype védett kapcsolatot nyújt, olyan biztonsági standardokkal, amely harmadik fél számára igencsak megnehezíti az online kapcsolat biztonsági védelmének a feltörését. A megfelelő minőségű internet elérés a képátvitel szempontjából természetesen elengedhetetlen. 

A Skype kapcsolat előnyei:

Azok számára, akik elfoglaltságaik, tartózkodási helyük miatt nehezen tudják a személyes találkozót vállalni.
Akik otthon vállalt kötelezettségeik miatt nehezen szervezik a munkaidőn kívüli szabadidejüket.
Azoknak, akik néhány alkalmas konzultációt szeretnének igénybe venni vagy alkalmanként van igényük arra, hogy tanácsot kérjenek.
Akik esetében egyéni okoknál fogva az utazással járó kimozdulás nem lehetséges. (fizikai sérülés, agorafóbia)

A személyes vagy online indulatkezelés coaching ülésein az alábbi témák kerülnek fókuszba:

1. Az indulat kiváltó okainak feltárása, a hirtelen haragúság kezelésének módjai, az indulatkeltő helyzetekre történő reagálás nem agresszív eszközei
2. Önismereti és konfliktuskezelési tesztek értékelése
3. Indulat- és konfliktuskezelési technikák elsajátítása
4. Az ülések között végzett otthoni feladatok megbeszélése
5. Indulatkezelés segédanyag feldolgozása

Skype konzultáció esetén, kérem, jelezze szándékát email-en. Az első konzultációra időpont egyeztetés és az ülés díjának előzetes elutalása után van lehetőség. További részletekről érdeklődjön levélben! 

ETS.

Hivatkozott források:

További Konfliktus klinika cikkek a témában:

Kérdés az Olvasóhoz:


Önnek milyen tapasztalatai vannak az online terápiával kapcsolatban?Egyéni és párkapcsolati tanácsadás
Lélekportál

2015. február 2., hétfő

Szabaduljon meg a féltékeny fantáziáktól itt és most!A féltékeny ember úgy reagál a felé irányuló szeretet csökkenésére, hogy megkísérli szeretete tárgyát magához kötni, követeli a másik törődését, és dacos, akaratos, sértett gyermek módjára reagál, ha nem kapja meg, amire vágyik. Mi több, azzal kínozza magát, hogy másokat önmaga fölébe helyez és meg van róla győződve, hogy mindenki más érdekesebb, izgalmasabb kedvese számára, aki egyébként sokkal szívesebben töltené az idejét az ő társaságukban. Nem tud szabadulni a féltékeny képzetektől? Ideje változtatnia, különben hamarosan valóban elveszítheti a féltett kapcsolatot!

Tudta, hogy az emberi szemmozgások összefüggésben vannak a gondolkodással? A legérdekesebb ebben az, hogy ha Ön emlékszik valamire, szemei balra mozdulnak el. Ha pedig valamit kitalál vagy elképzel a szemei jobbra mozdulnak el. Tegyen egy próbát! Idézzen fel egy kellemes emléket a párjával és figyelje a szemmozgását! Most tegyen ugyanígy, miközben egy elképzelt, jövőbeli pillanatban látja önmagukat! Ha a fentiektől eltérő szemmozgásra figyel fel, akkor Önnél ellenkezőleg érvényes a többségre jellemző szabály. A legfontosabb, hogy a saját reakcióit ismerje fel!

Hogy miért van mindennek jelentősége? A féltékenységre hajlamos embereknek igencsak élénk a fantáziája, ezen alkotóképesség pedig intenzív táptalajává válik azoknak a képzeteknek, amelyek a féltékenység érzését táplálják. A megalkotott képek érzékletes filmként peregnek le a fantázia birodalmában és bár csak képzeletben léteznek, különösen valós érzéseket hagynak maguk után: félelmet, csalódottságot, dühöt és féltékenységet. „Az eszemmel tudom, hogy megbízhatom benned, de amikor egyedül vagyok, a fantáziám egyszerűen elszabadul. Valósággal belelovalom magam a féltékenységbe!” – hangzik a féltékeny férfi vagy nő tipikus panasza. Mi hát a teendő?


Amikor a hűtlenség fantáziák képeskönyvében lapozgat, jobbra fel tekint. Az emlékek, amelyek a párja hűségét, az együtt eltöltött szép pillanatokat idézik megváltoztatják a szemmozgást. Balra fel kezd tekinteni, ha így tesz. Ha az emlék elmosódott, fekete-fehér vagy kevésbé élénkek a részletei, akkor frissítse fel! Lelki szemei előtt alakítsa színessé, és minél részletgazdagabbá és képzelje el, hogy ezt a képet valaki más filmen vagy fényképezőgépen rögzíti! Vagyis egy emlékképből egyszersmind fantáziaképet kell alkotnia. Természetes, ha balra fel és jobbra fel tekint egymás után, ahogy mindez történik. Idézzen fel, minél több kellemes emlékképet, amely kedveséhez fűzi, készítsen belőle filmet és játssza le a felvételt! Újra és újra! A felvételt helyezze át a belső fantázia képernyő jobb oldalára, miközben jobbra fel tekint. Tapasztalni fogja, hogy megnyugtató érzések töltik el, és könnyebben engedi el a féltékenység okozta szorongást. Ez a gyakorlat mindkét agyféltekét megmozgatja, ami elmélyíti az élményt, a tudatos pozitív érzékelés gyakorlása pedig megerősíti a biztonságát a kapcsolatban. Próbálja ki most!

ETS.

Ajánlott irodalom: 
Cora Besser-Sigmund: Féltékenység nélkül, Bioenergetic Kft., 1997.


További Konfliktus klinika cikkek a témában:


Kérdés az Olvasóhoz:

 

Önnek hogyan vált be ez az egyszerű technika a féltékeny fantáziák kezelésében?Egyéni és párkapcsolati tanácsadás